Nasze bieżące działania

Cykl spotkań informacyjnych poddziałania 1.3.2 POPW „Tworzenie sieciowych produk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP", które odbędą się w 5 miastach Polski Wschodniej.


 

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.
Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci dowiedzą się o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach podziałania 1.3.2 POPW.

 

 Miasta i terminy spotkań


 Spotkania informacyjne będą realizowane w największych miastach Polski Wschodniej, zgodnie z poniższym harmonogramem.
Warunkiem wzięcia udziału jest rejestracja on-line za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO znajdującego się na dole strony.

 

11 maja 2016 r. Lublin

Rekrutacja zakończona

Sala 1.6 Inkubator Technologiczny
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 1

12 maja 2016 r. Rzeszów
Sala konferencyjna Inkubatora Technologicznego
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, Jasionka 954

16 maja 2016 r. Białystok
Inkubator Technologiczny
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71

17 maja 2016 r. Olsztyn
Sala BK/15A
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trylińskiego 2

19 maja 2016 r. Kielce
Sala Dolina Krzemowa
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6

 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie: http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/cykl-spotkan-informacyjnych-poddzialania-1-3-2-popw-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-w-5-miastach-polski-wschodniej