Nasze bieżące działania

Bezpłatny kurs język angielskiego dla pracowników

W imieniu firmy Advance zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego kursu języka angielskiego przygotowujące do egzaminów TOEIC®.

 

 

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców oraz pracowników z mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. świętokrzyskiego, działających w branżach: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z gospodarowaniem odpadów oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej. Uczestnikiem projektu może być przedsiębiorca/pracownik zajmujący stanowisko związane z obsługą rynków/klientów zagranicznych lub będzie delegowany na takie stanowisko w przypadku rozpoczęcia działalności eksportowej.


Do skorzystania z oferty zapraszamy osoby zainteresowane nabyciem nowych lub poszerzeniem dotychczas zdobytych kwalifikacji w zakresie języka angielskiego, niezbędnych do skuteczniejszego i bardziej konkurencyjnego funkcjonowania w szczególności na rynkach zagranicznych. Projekt daje dodatkową możliwość potwierdzenia kwalifikacji poprzez uzyskanie certyfikatu TOEIC®. Jest to najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w kontekście międzynarodowego środowiska pracy, zarówno w Polsce jak i na świecie.

 

Kurs trwa 60 godzin, termin: maj-czerwiec 2015. Istnieje możliwość przeszkolenia całych firm.

 

Zapisy w Staszowie pod numerem 696 058 927.

 

Kurs odbywa się w ramach projektu "Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC® dla MŚP woj. świętokrzyskiego" finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.