Nasze bieżące działania

Ankieta dotycząca oczekiwań przedsiębiorców wobec władz Miasta Kielce

Zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej elektronicznej ankiety, której celem jest poznanie aktualnych potrzeb i oczekiwań naszych przedsiębiorców wobec władz Miasta Kielce i Urzędu Miasta oraz problemów z jakimi przedsiębiorcy spotykają się w codziennej pracy.  

 

 

 

Ankieta jest wynikiem ustaleń które miały miejsce podczas spotkania Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego i przedstawicieli Miasta w dn. 11 lutego br.

 

Dostęp do ankiety można uzyskać pod następującym linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGw_SEuHivNOyHGwkAvamhLC_lwPWkuJBN7nHhHGPgKSEAaQ/viewform

 

Zachęcamy również do zapoznania się z:

- diagnozą społeczno-gospodarczą przeprowadzoną w zeszłym roku na potrzeby opracowania „Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce” - http://www.invest.kielce.pl/analiza-danych-i-wyniki-konsultacji-spolecznych-i

- dokumentem „Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce - http://www.invest.kielce.pl/program-wspierania-przedsiebiorczosci-1-3