Nasze bieżące działania

53 organizacje przeciwne zniesieniu limitu składek na ZUS

 

Konfederacja Lewiatan zawiązała koalicję organizacji pracodawców przeciw zniesieniu limitu tzw. 30-krotności przy odprowadzaniu składek ZUS. Pod apelem w tej sprawie, który trafił do premiera i ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podpisały się już 53 organizacje, w tym obecne w Radzie Dialogu Społecznego, a także branżowe i regionalne.


  

 

Sygnatariusze apelu postulują przyjęcie przez rząd zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjęcie rozmów z partnerami społecznymi. Zwracają również uwagę na fakt, że nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia ze stroną rządową w Radzie Dialogu Społecznego.

W opinii organizacji pracodawców, przepisy dotyczące zniesienia limitu 30-krotności powinny być wycofane i ponownie skonsultowane m.in. ze względu na:

 

- kontrowersje jakie wywołało procedowanie ustawy znoszącej zasadę trzydziestokrotności,

- odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany termin rozpoznania wniosku Prezydenta RP,

- niepewność odnośnie stanu prawnego oraz kolejne inicjatywy legislacyjne podwyższające koszty działalności pracodawców, ograniczające możliwości podejmowania nowych inwestycji przez przedsiębiorców,

- cele rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładające tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych,

- wzrost kosztów pracy wysokiej klasy specjalistów, które zmniejszają atrakcyjność tworzenia w naszym kraju innowacyjnych miejsc pracy,

- brak inicjatyw zwiększających atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia,

- finalizację procesu opracowywania budżetów przez przedsiębiorców na rok 2019 r.


 

Pod apelem podpisały się:

• Konfederacja Lewiatan

• Pracodawcy RP

• Business Centre Club

• Związek Rzemiosła Polskiego

• Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

• Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

• Polska Rada Centrów Handlowych

• Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

• Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych

• Transport i Logistyka Polska

• Polskie Forum HR

• Związek Pracodawców Prywatnych Mediów

• Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

• Izba Gospodarki Elektronicznej

• Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

• Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

• Federacja Przedsiębiorców Polskich

• Związek Pracodawców Branży Infrastruktury

• Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

• Związek Pracodawców Branżowych

• Polska Izba Gospodarcza Czystości

• IAB Polska

• Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

• Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

• Rada Podatkowa Lewiatan

• Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

• Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

• Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

• Polska Unia Szpitali Specjalistycznych

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

• ABSL

• Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

• Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

• Związek Pracodawców STRATERA ME

• Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych

• Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

• Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Kupców i Producentów

• Polska Rada Biznesu

• Polska Izba Spedycji i Logistyki

• Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan

• Polskie Stowarzyszenie Marketingu

• Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

• Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

• Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

• Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan

• Śląski Związek Pracodawców Lewiatan

• Pracodawcy Pomorza

• Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan

• Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie

• Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan

• Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej

• Podlaski Związek Pracodawców

• Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców

 

Konfederacja Lewiatan