Nasze bieżące działania

Bezpłatne doradztwo dla firm - godzenie ról zawodowych i rodzinnych

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach", które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca - to się opłaca!". Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


 

Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a tym samym stworzyć klimat sprzyjający rodzinie. Do realizacji tych założeń przewidziano:

 

  • doradztwo w zakresie wdrażania mechanizmów godzenia ról (MGR) w polskich przedsiębiorstwach - studia przypadków;
  • opracowanie platformy internetowej dot. mechanizmów ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych;
  • upowszechnianie wiedzy o możliwościach zastosowania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w przedsiębiorstwach oraz o narzędziu wypracowanym w ramach projektu.

 

Obecnie rekrutujemy przedsiębiorstwa do udziału w pierwszym etapie projektu polegającym na przeprowadzeniu studiów przypadków (tzw. case studies) w 35 polskich firmach.

 

Wybrani uczestnicy otrzymają m.in.:


  • bezpłatne kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania mechanizmów godzenia ról obejmujące wiedzę teoretyczną,
  • praktyczne porady potrzebne do wdrożenia w swoich miejscach pracy rozwiązań ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych,
  • rabat na wdrożenie i użytkowanie systemu mHR EVO.

 

Wzięcie udziału w projekcie umożliwi przeprowadzenie analizy potrzeb i oczekiwań odnośnie do MGR w Państwa przedsiębiorstwie, jak również identyfikację najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed przedsiębiorstwem w tej sferze. Wspólnie z Państwem opracujemy zestaw rekomendacji oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych dostosowanych do potrzeb Państwa firmy, przygotujemy również harmonogram działań związanych z wdrażaniem wybranych rozwiązań.

 

ANKIETA dla zainteresowanych firm

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie  http://iarp.edu.pl/projekty/mgr/